Naturen är många gånger inte tillgänglig för alla. Skog, ojämna stigar, sjöar. Sådant kan för många vara svårt att ta sig fram på. Men så finns det tillgänglig natur, där man har anpassat framkomligheten utan att ha inkräktat på naturen. Ett sådant ställe är Dumme Mosse. 

...

Läs hela blogginlägget