Efter gymnasiet flyttade jag från studentboendet till en egen lägenhet. Som hjälp hade jag dagliga besök av hemtjänst. Att ha personal från hemtjänst hos sig kunde många gånger vara stressande. Jag visste inte alltid vem det var som skulle komma till mig och det var många personer inblandade. Insatserna blev inte heller alltid som jag ...

Läs hela blogginlägget