Naturen är många gånger inte tillgänglig för alla. Skog, ojämna stigar, sjöar. Sådant kan för många vara svårt att ta sig fram på. Men så finns det tillgänglig natur, där man har anpassat framkomligheten utan att ha inkräktat på naturen. Ett sådant ställe är Dumme Mosse. 

Dumme Mosse är ett av de största naturreservaten i Jönköpings län. Sedan 2017 finns där ett spång som är tillräckligt brett och plant att rulla rullstol, rullator och barnvagn på. Man befinner sig mitt i naturen, omringad av olika typ av mossar och vattendrag.

Om man tycker om natur, djur och motion är det här ett trevligt ställe att besöka.  

För mer information:


     


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka/