Syndrom betecknar inom medicinen en bestämd kombination av avvikelser eller symtom som tenderar att uppträda tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos. 

 


Hjulen snurrar, hjulen rullar... 
/Rebecka/