Ledgångsreumatism är en inflammationssjukdom. Lederna omges av ledkapslar som förbinder skelettet och gör det rörligt. När kapseln inflammeras känner man av värk och man får svårare att röra sig. Oftast börjar sjukdomen i händer och fötter. Sjukdomen varierar och ger olika mycket besvär i perioder. Hela kroppen kan på sikt påverkas. Man kan till exempel få inflammation i lungsäckarna och ögonen.

Forskningen har delat upp reumatism i ca 200 olika sjukdomar. Det finns idag över 1 miljon människor med reumatism i Sverige men många dör utan diagnos.


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka