Jag skriver inte för min egen skull. Ändå blir det en del av resultatet. Med ord som bildar meningar vill jag välkomna utomstående in till funkisvärlden. På ett enstaka besök eller på återseende. Jag vill sprida meningarna, ge de en mening. Dela med mig av verkligheten. Min verklighet men också andras. Jag vill minska gränserna, att vi alla ska komma närmare varandra. Att "vi" blir till ett vi och att det förblir så. Att olikheter inte längre ska vara olika. För när alla är olika finns det inte längre någonting som är olikt. Alla tillhör vi då samma norm.

Jag skriver som ett försök till att öka förståelsen och på så vis skapa mer tolerans och acceptans. Jag vill att vi alla ska förstå varandra bättre. Att den osynliga gränsen ska suddas bort. Det skrivna ordet ska spridas och bli till någonting större. Någonting att reflektera, diskutera och minnas. 

 
Hjulen snurrar, hjulen rullar..