ST: Bild 1 & 2. Mammas dagboksanteckningar
 från 13/6 till 11/12 1987. Anteckningarna
är kortfattade och innehåller sådant som
 rörde mina dagar. Operation, läkarkontakter,
sjukgymnastbesök, sjukgymnastik,
 ultraljud av huvudet,röntgen av njurarna,
röntgen av blåsan m.m. 


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka/