Grejen med toaletter är just att man ska kunna utföra sitt mänskliga behov, få ur sig det man tidigare stoppat i sig. Grejen med toaletter borde därför inte vara någon större grej. Vi är medvetna om att vi alla har behov av en toalett. Av den anledningen borde det inte vara så svårt att inkludera alla. Att bygga en toalett med en utformning som välkomnar alla.

Men, det finns idag skillnader på toalett och toalett. Det är just utformningen som skiljer de åt. Storleken till exempel. Alla toaletter har inte tillräckligt med utrymme för alla. Då är det viktigt att det finns ett större alternativ intill. Många gånger finns alternativet men inte alltid. I de fall som alternativ finns visar det sig mer än sällan att man trots medvetenhet om att det är en tillgänglig toalett man bygger ändå missar viktiga detaljer. Det kan vara små eller större detaljer och detaljer som avgör om en person kan använda sig av toaletten eller inte.

För det mesta blir jag besviken över hur de toaletter som ska vara tillgängliga brister i tillgängligheten. Det finns nästan alltid någonting att anmärka på. Men, så kommer man till ett ställe där det faktiskt ser ut som det ska. Lagom stort utrymme, där finns handtag intill toalettstolen, toalettpappret är nåbart, spegeln är i höjd så jag kan studera annat än håret på huvudet. Jag kan tvätta händerna för handfatet är i bra höjd och tvålen i en behållare på väggen likaså.

Idag träffade jag på en toalett som såg ut som alla tillgängliga toaletter borde se ut. För två veckor sedan möttes jag av en tillgänglig toalett som inte alls var fullt tillgänglig. De flesta behöver inte tänka på en toaletts utseende. Men för mig, och många andra, är det ständigt med i tankarna när man ska lämna sin lägenhet och sin tillgängliga toalett.