Funktionsvariation syftar till olika förmågor. Variationen är det som avviker från normen gällande både psykisk, fysisk eller kognitiv funktion. 

 


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka/