Funktionshinder är den begränsning som blir när en person med funktionsnedsättning befinner sig i en otillgänglig miljö. 


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka/