Efter gymnasiet flyttade jag från studentboendet till en egen lägenhet. Som hjälp hade jag dagliga besök av hemtjänst. Att ha personal från hemtjänst hos sig kunde många gånger vara stressande. Jag visste inte alltid vem det var som skulle komma till mig och det var många personer inblandade. Insatserna blev inte heller alltid som jag önskade då personalen har regler och riktlinjer att gå efter. Det var många olika personer som kom, så också många olika personligheter och erfarenheter. Det kunde ibland komma personer till mig som inte kände till vad mina funktionsvariationer innebär. Personer som skulle hjälpa mig att städa men som inte gjorde det utförligt och personer som saknade lämplighet inom yrket. Jag kunde inte ha det som jag ville i mitt hem, helt enkelt.

Jag bestämde mig efter något år att ansöka om personlig assistans. Jag ansökte, fick avslag men överklagade. Efter min andra överklagan fick jag personlig assistans beviljat. Varför jag först blev nekad? För att jag kunde äta och prata utan behov av hjälp. När jag fick personlig assistans blev jag mer självständig. Jag kunde, till en större del, bestämma hur mina dagar skulle se ut och vad de skulle innehålla. Jag kunde satsa mer på mitt stora intresse för grodor. Jag införskaffade mig mina första grodor, Klogroda och Dvärgklogroda, 2007 men kunde när jag hade personlig assistans utöka detta till fler arter. Det var bra år och jag trivdes bra tillsammans med mitt grodkollektiv. 

Skillnaden mellan hjälp och hjälp, beroende på vilken hjälpinsats man är beviljad, är också skillnaden mellan hur man kan leva sitt liv. Ett självbestämmande eller styrt liv? Det sitter andra och bestämmer om. 

 


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka