Diagnos är resultatet av en bedömning av ett hälsotillstånd och används för att bedöma och välja behandling.

 Hjulen snurrar, hjulen rullar...