Jag har suttit i styrelsen för Jönköping Qom ut i två år. Idag valdes jag in för fortsatt styrelsearbete i två år till. Hittills har jag fått fira Jönköping Pride som styrelsemedlem på pandemivis. Kanske att det kan bli en fysisk parad i år? 


ST:
Min datorskärm
med ett pågående
videomöte. 


 Hjulen snurrar, hjulen rullar...